استفاده صحیح از اسکیت

استفاده صحیح از اسکیت

تاریخ مقاله: 1398/08/03
استفاده صحیح از اسکیت وتوضیحات خانم مهناز مولایی مقدم - خانه اسکیت

در این ویدئو استفاده صحیح از اسکیت توسط خانم مهناز مولایی مقدم مربی رسمی درجه یک کشور توضیح داده شده است.این ویدئو قسمت دوم از ویدئو انتخاب صحیح اسکیت است که بعد انتخاب مناسب اسکیت بتوانید به بهترین شکل ار اسکیت استفاده کنید.

استفاده کردن از جوراب ساق بلند و رعایت کردن این نکاتی که داخل فیلم گفته شده باعث میشود احساس درد ،زخم و تاول در پای افرادی که میخواهند اسکیت بپوشند ایجاد نشود و بتوانید با ایمنی بیشتر اسکیت انجام دهید.