لوازم ایمنی اسکیت

لوازم ایمنی اسکیت

تاریخ مقاله: 1398/08/11
نحوه صحیح استفاده و انتخاب لوازم ایمنی اسکیت

استفاده درست از لوازم ایمنی اسکیت مهم ترین قسمت انجام دادن اسکیت است که با استفاده از لوازم ایمنی مناسب و کامل باعث میشود آسیب در کودکان و بزرگسالان کمتر شود❌❌
 در این ویدئو طرز پوشیدن صحیح لوازم ایمنی اسکیت و در مورد لوازم ایمنی استاندارد توسط خانم مهناز مولایی مقدم مربی درجه یک کشوری توضیح داده شده است