روش صحیح استفاده از اسپینر

روش صحیح استفاده از اسپینر

تاریخ مقاله: 1399/01/13
روش صحیح استفاده از اسپینر در اسکیت هنری و پاتیناژ

اسپینر یک وسیله کمک اموزشی برای فراگیری هر چه بهتر حرکت اسپین وحتی بعضی از قسمت های جامپ ها است. برای یادگیری این ویدئو آموزش استفاده از اسپینر رو همراه با توضیحات خانم مهناز مولایی مربی درجه یک اسکیت هنری و موسس خانه اسکیت اصفهان را با دقت گوش دهید و انجام بدهید

با همراهی قهرمان خانه اسکیت در مسابقات اسکیت هنری ایتالیا 2019 خانم یاسمینا کریمی