کلاس آنلاین اسکیت هنری

کلاس آنلاین اسکیت هنری

تاریخ مقاله: 1399/02/20
تمرینات off skate در خانه و اهمیت آن

 کلاس های آنلاین اسکیت هنری که با تمرینات بدون اسکیت در خانه اهمیت بالایی دارد بخوصا برای ورزشکاران حرفه ای و با پشتکار که میخواهند در زمانی که در خانه هستند بهتریت استفاده را از این شرایط ببرند 

این ویدئو از یکی بچه های خوب خانه اسکیت است که بهترین استفاده را از این شرایط در خانه می برد