مهناز مولایی مقدم

مهناز مولایی مقدم

مربی اسکیت

دارنده گواهینامه مربیگری درجه 3 اسکیت عمومی سال 1379-دارنده گواهینامه مربیگری درجه 3 اسکیت سرعت سال 1382-دارنده گواهینامه مربیگری درجه 3 اسکیت هنری سال 1380-دارنده گواهینامه مربیگری درجه 2 اسکیت هنری سال 1382-دارنده گواهینامه داوری درجه 3 اسکیت هنری سال 1391-دارنده گواهینامه داوری درجه 3 اسکیت سرعت سال 1386-دارنده گواهینامه مربیگری درجه 3 اسکیت هاکی ساال 1383-دارنده گواهینامه مربیگری درجه 1 اسکیت هنری سال 1394-مدرس مربیگری درجه 3 رولر اسکیت عمومی سال 1393-16 سال مربی تیم منتخب اسکیت هنری استان اصفهان -3 سال مربی منتخب اسکیت سرعت استان اصفهان-به عنوان داور در مسابقات لیگ برتر اسکیت سرعت بانوان در سال 1387-به عنوان داور در مسابقات المپیاد ایرانیان در شهرستان سمنان در سال 1387-شرکت در کمپ بین المللی اسکیت سرعت به مدرسی Roberto Perone در سال 1383-اعزام به مسابقات 2014 اپن در پاریس به عنوان مربی و کسب مقام اول توسط شاگرد خود خانم نگار روح اللهی- اعزام به مسابقات 2016 اپن در فرانسه و کسب سه مقام توسط شاگردان خود خانم ها نگار روح اللهی ، مرجان غلامی ، نگین رحیمی بیگی-گذراندن دوره های inline figure skating توسط مربی بین المللی زیر نظر European inline figure skating Association در سال 2005 میلادی -گذراندن دوره ارتقا سطح inline figure skating توسط مربی بین المللی در سال 2009 میلادی -گذراندن دوره های Ice skating در Dubai Ice Rink در سال 2013 میلادی -شرکت در دو دوره متوالی کمپ بین اللملی در اسپانیا زیر نظر مدرس بین المللی در سال های 2017 و 2018 میلادی