فریده موسوی

فریده موسوی

مربی اسکیت

فریده موسوی از مربیان خانه اسکیت دارای مدرک آمادگی جسمانی و بدنسازی است. از ابتدای افتتاحیه خانه اسکیت در مجموعه پرواز به عنوان مربی درخانه اسکیت شروع به فعالیت کرد. رشته تخصصی او اسکیت نمایشی است و در سال 1398 موفق شد مدرک مربیگری اسکیت نمایشی خود را اخذ کند. ایشان بتازگی دیگر به همکاری خود با خانه اسکیت ادامه نداده است. برای فریده عزیز در همه مراحل زندگی آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.