برگزاری جلسه هم اندیشی در راستای توسعه اسکیت هنری در فدراسیون اسکیت

برگزاری جلسه هم اندیشی در راستای توسعه اسکیت هنری در فدراسیون اسکیت

تاریخ خبر: 1398/08/13
برگزاری جلسه هم اندیشی در راستای توسعه اسکیت هنری در فدراسیون در آبان ماه ۱۳۹۸

جلسه هم انديشي آقای ابراهيم شمشيريان سرپرست انجمن اسكيت هنري با نمايندگان كميته اسكيت هنري استانها و خانم مهناز مولایی مقدم در راستاي توسعه برنامه هاي اسكيت هنري روز دوشنبه ١٣ آبانماه ١٣٩٨ در محل سالن جلسات فدراسيون اسكيت برگزار شد.