تعیین آقای رامین عتیقه چی به عنوان سرپرست دبیری فدراسیون اسکیت

تعیین آقای رامین عتیقه چی به عنوان سرپرست دبیری فدراسیون اسکیت

تاریخ خبر: 1398/10/26
تعیین سرپرست دبیری فدراسیون اسکیت

آقای رامین عتیقه چی به عنوان سرپرست دبیری فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران منصوب شدند