برگزاری دوره همسان سازی مربیان اسکیت سال 98

برگزاری دوره همسان سازی مربیان اسکیت سال 98

تاریخ خبر: 1398/04/05
برگزاری دوره همسان سازی مربیان هیئت اسکیت استان اصفهان در سال 98 با حمایت شهرداری اصفهان و حضور یکصد و ده مربی فعال از سراسر استان برگزار شد

 آیین شروع به کار طرح تابستانه دوست من اسکیت و دوره تئوری همسان سازی مربیان فعال هیئت اسکیت استان با حضور صد و ده مربی فعال از سراسر استان در محل معاونت ورزشی تفریحی شهرداری اصفهان برگزار شده است.

یکصد و ده مربی مجاز اسکیت استان اصفهان که به زودی اسامی آنها اعلام عمومی می شود بامشارکتشهرداری اصفهان آموزش اسکیت ده هزار کودک را در تابستان ۹۸ برعهده دارند. دوره برگزار شده مشتمل بر  روانشناسی کودک،کمک های اولیه ،حقوق ورزشی ،علم تمرین و آشنایی با رشته فری استایل ،اسکیت آلپاین و اسکیت هنری با تدریس مدرسان برجسته کشور از جمله دکتر حسین حیدری،احسان حبیب آبادی،مهناز مولایی مقدم ، مسیح امین خواه و دکتر مسعود کریمی برگزار شد.

کارگاه همسان سازی عملی آقایان و بانوان اسکیت عمومی مربیان هیات اسکیت استان اصفهان در سال ۹۸ در محل خانه اسکیت برگزار شد.
 مدرس کارگاه عملی آقایان جناب آقای دکتر حیدری و مدرس عملی بانوان خانم مهناز مولایی بودند.