انتصاب خانم مهناز مولایی بعنوان مسئول افتخاری کمیته هنری هیات اسکیت اصفهان

انتصاب خانم مهناز مولایی بعنوان مسئول افتخاری کمیته هنری هیات اسکیت اصفهان

تاریخ خبر: 1401/06/23
خانم مهناز مولایی، مربی مجرب و کارآزموده رشته اسکیت هنری، از سوی هیات اسکیت استان اصفهان بعنوان مسئول افتخاری کمیته هنری هیات اسکیت اصفهان انتخاب شد.

خانم مهناز مولایی، مربی مجرب و کارآزموده رشته اسکیت هنری، از سوی هیات اسکیت استان اصفهان بعنوان مسئول افتخاری کمیته هنری هیات اسکیت اصفهان انتخاب شد. 

ایشان دارای سال‌ها تجربه، سوابق و عناوین بسیار زیادی در زمینه اسکیت هنری هستند و بدون شک می‌توانند به پیشرفت رشته‌ی اسکیت هنری در استان اصفهان کمک کنند. به امید اینکه بتوانیم با همکاری تمامی دست‌اندرکاران هیات اسکیت اصفهان، هرچه بیشتر برای موفقیت و پیروزی اسکیت هنری استان اصفهان گام برداریم.

ابلغ خانم مولایی بعنوان مسئول کمیته فنی هیات اسکیت استان اصفهان