کلاس مربیگری درجه 3 رولر اسکیت عمومی

کلاس مربیگری درجه 3 رولر اسکیت عمومی

تاریخ خبر: 1398/05/30
دوره مربیگری درجه 3 رولر اسکیت عمومی در شهریور ماه 98 در اصفهان

بنا به اجازه فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی اران دوره مربیگری درجه سه رولر اسکیت عمومی از تاریخ 20 لغایت22 شهریور ماه 98 در اصفهان برگزار میگردد. 

متقاضیانی در خواستار شرکت در این دوره هستند به سایت فدراسون اسکیت به نشانی www.iranskating.ir مراجعه کنند و ثبت نام خود را انجام دهند