برگزاری مسابقات آزاد اسکیت هنری در آکادمی اسکیت انقلاب

برگزاری مسابقات آزاد اسکیت هنری در آکادمی اسکیت انقلاب

تاریخ خبر: 1398/07/18
مسابقات آزاد اسکیت هنری در روزهای ۱۸ و ۱۹ مهر ماه۹۸ در آکادمی اسکیت انقلاب تهران برگزار خواهد شد

مسابقات آزاد اسکیت هنری در آکادمی اسکیت انقلاب تهران در روزهای ۱۸ و ۱۹ مهرماه ۹۸ برگزار می‌شود.

در این مسابقات اسکیت بازان هنری از سرتاسر ایران دور هم جمع شدند تا به رقابت با یکدیگر بپردازند.

بانوان و آقایان علاقمند میتوانندنسبت به سال تولد و سطح مورد نظر خود در این مسابقات شرکت کنند.

شرایط و اصول سطح بندی به طور کامل در فایل پیوست شده توضیح داده شده است.

شرکت کنندگان خانه اسکیت در این مسابقات خانم ها یاسمینا کریمی،آیسا رحیمی،شقایق کیانی و هستی شفیعی بودند.

خانم آیسا رحیمی توانست مقام دوم مسابقات در رده 13 تا 17 سال دویژن  3را بدست آورد.