اسکیت نمایشی EDEA سایز 37
اسکیت نمایشی سه ستاره EDEA، سایز 37

عدم موجودی

اسکیت نمایشی EDEA سایز 37

اسکیت نمایشی سه ستاره EDEA، مناسب برای سایز پای 34 یا 35 دارای بوت  مارک EDEA و تیغه مارک Snow White  می‌باشد. جهت خرید این محصول لطفا با تماس قبلی، به خانه اسکیت شعبه پرواز مراحعه کنید.